Välkommen till Arctic Lavvo!

Vi kan anpassa ditt tält efter dina behov!

Miljö och hållbarhet

På Arctic Lavvo är vi alla måna om miljö och hållbarhet, vi ska bidra på bästa möjliga sätt genom att ta hand om vårt gemensamma naturarv! En del av de åtgärder vi vidtar för att hjälpa till är till exempel reparationer av tält- och lavvoprodukter, ett pantsystem för defekta tält och ett inbytessystem för Venor Lavvo och Venor Gamme.

Inbytesarrangemang

Vi har ett inbytessystem där vi accepterar alla storlekar av Venor Gamme, Venor Lavvo och Venor Traditional Lavvo. För att få ett inbyte måste du köpa en helt ny Venor-produkt från oss.

Vid inköp gör vi en värdebedömning utifrån ålder och slitage, efter att ha granskat produkten. En uppskattning kan lämnas per telefon eller e-post, men för att Viskal ska kunna ge ett korrekt inbytesbelopp måste du skicka produkten till oss. Vi avtalar en inbytessumma med dig, och denna summa blir din rabatt på en ny Venor-produkt.

Bytesvaran kontrolleras och repareras eventuellt innan vi säljer den vidare till nya kunder. bra för dig, bra för den nya kunden och bra för vår natur! Hör av dig för en icke bindande värdering av din begagnade Venor Lavvo eller Venor Gamme!

Insättningsarrangemang

Vi ger dig 1 000 kr i deposition för ditt defekta tält/lavvo, vid köp av en helt ny Venor Gamme eller Venor Lavvo. Det har inget att säga om det defekta tältet är från oss eller andra tillverkare.

Vi fokuserar på miljö och hållbarhet och ska se till att de skadade textilierna tas om hand på rätt sätt. Även om ditt tält är defekt eller trasigt och kanske inte har något värde för dig, kan det ha värde för andra. Flera avfallsmiljöer arbetar med möjligheter att återvinna fibrerna från använda textilier. Återvinning kan användas för att producera isolering eller annat fibermaterial.

Om textilierna inte kan återanvändas ser vi till att de skadade tälten tas om hand som rätt typ av avfall. Vi anser att våra produkter är hållbara med lång hållbarhet. dessutom levererar vi produkter som ger god folkhälsa med fokus på ökat friluftsliv.

Produktion från rester

För att ta hand om natur och miljö använder vi så mycket som möjligt av råvarorna från vår lågvolym och högkvalitativa produktion. Även det som normalt inte kan användas finner vi användning i, till exempel används rester från produktionen för att märka saker i vårt lager.