Välkommen till Arctic Lavvo!

Vi kan anpassa ditt tält efter dina behov!

Fjällsäkerhetsreglerna

Fjällsäkerhetsreglerna

Fjällsäkerhetsreglerna är enkla riktlinjer som kan bidra till att göra din tur i fjällen säkrare och mer behaglig. Reglerna uppdaterades 2016 för att bättre passa det moderna friluftslivet. Fjällsäkerhetsreglerna är ett planeringsverktyg som kan göra skillnaden mellan liv och död.

Fjällsäkerhetsreglerna

 1. Planera turen och meddela vart du går.
 2. Anpassa turen efter förmåga och förhållanden.
 3. Ta hänsyn till väder- och lavinvarning.
 4. Var förberedd på dåligt väder och kyla, även på korta turer.
 5. Ta med nödvändig utrustning för att kunna hjälpa dig själv och andra.
 6. Ta säkra vägval. Känn igen lavinfarligt terräng och osäker is.
 7. Använd karta och kompass. Vet alltid var du är.
 8. Vänd i tid, det är ingen skam att vända om.
 9. Spara på krafterna och sök skydd vid behov.

 

1. Planera turen och meddela vart du går.

 • Planera turen efter gruppens förmågor och ha alltid flera alternativ.
 • Se till att ha information om turområdet och förhållandena du ska ge dig ut i. Lyssna på erfarna fjällvandrare.
 • Se till att ha kunskap och färdigheter som krävs för den aktuella turen.
 • Ta hänsyn till naturen. Med god planering lämnar du inga spår efter dig.
 • Gör avtal oberoende av behovet av mobil täckning och exakta klockslag.

2. Anpassa turen efter förmåga och förhållanden.

 • Gör löpande bedömningar av förhållandena och anpassa dina planer därefter.
 • Visa respekt för vädret!
 • Att vara på tur med andra ger ökad säkerhet och någon att dela upplevelserna med. Är du på tur ensam, var extra försiktig.
 • Ge dig inte ut på en längre tur utan erfarenhet, du måste vara kapabel att ta hand om dig själv och de andra i gruppen.
 • Visa hänsyn till andra fjällvandrare.
 • Känn till allemansrätten och de skyldigheter som följer. Se till att turgruppen har en kultur för öppen och direkt kommunikation.

3. Ta hänsyn till väder- och lavinvarning.

 • Använd alltid väder- och lavinvarningarna och sätt dig in i vad det innebär för dig i det område du ska färdas i.
 • Använd råden som är knutna till den aktuella varningen och välj enkel terräng när förhållandena är krävande.

4. Var förberedd på oväder och kyla, även på korta turer.

 • Klä dig efter väder och förhållanden. Kom ihåg att vädret snabbt kan ändras i fjällen.
 • Ta med extra kläder och utrustning som turen och terrängen kräver.
 • Extra mat och dryck kan hjälpa både dig och andra om du tar längre tid än planerat eller måste vänta på hjälp.

5. Ta med nödvändig utrustning för att kunna hjälpa dig själv och andra.

 • På vinterturen behöver du vindsele, underlag, sovsäck och spade för att klara dig en natt utomhus. En vindsele kan rädda liv.
 • Ta med något som reflexväst eller pannlampa, som gör att du lättare kan hittas om olyckan är framme.
 • Ha med första hjälpen-utrustning. Det gör att du kan hjälpa både dig själv och andra.
 • Använd alltid sändare/mottagare och ha med sökstav och spade om du ska röra dig i skredutsatt terräng.
 • Packa smart! Packlistor för olika turer hittar du på dnt.no.
 • Mobiltelefon kan vara ett användbart hjälpmedel, men kom ihåg att du inte kan lita på den i alla situationer eller områden.
 • Om olyckan är framme, varna polisen på 112, sök hjälp eller försök att varna på annat sätt.

6. Ta säkra vägval. Känn igen lavinfarlig terräng och osäker is.

 • Medvetna och bra vägval är det viktigaste för att undvika laviner.
 • Vet att laviner kan lossna på sluttningar som är högre än fem meter och brantare än 30 grader.
 • Även om det är platt där du går, kan du utlösa en lavin i fjällsidan över dig.
  En lavin kan gå tre gånger så långt som höjden på sluttningen den utlöses från.
 • Undvik terrängfällor, som trånga bäckdalar. Tänk på vad som händer om det går en lavin.
 • Var uppmärksam på risken för snöskavlar när du går på en fjällrygg.
 • Var uppmärksam på isförhållandena när du går på reglerade vatten och i inflödes- och utloppsområden.

7. Använd karta och kompass. Vet alltid var du är.

 • Använd karta och kompass, det fungerar alltid.
 • Följ med på kartan också när du går på markerad rutt.
 • Turupplevelsen blir rikare om man följer med på kartan under resan.
 • GPS och andra elektroniska hjälpmedel är användbara, men kom ihåg att ha med extra strömkälla.

8. Vänd i tid - det är ingen skam att vända om.

 • Omvärdera planen löpande och välj plan B långt innan du blir utmattad.
 • Har förhållandena förändrats? Borde du vända om?
 • Har någon i följet svårigheter att genomföra? Borde gruppen vända om?

9. Spara på krafterna och sök skydd vid behov.

 • Anpassa farten efter den svagaste i följet och se till att alla i turgruppen är med.
 • Kom ihåg att äta och dricka ofta. När du anstränger dig behöver kroppen mer vätska än du känner behov av.
 • Vänta inte med att söka sky

 

De nya reglerna ger mer ansvar till varje individ och flyttar fjällvetet från ryggsäcken till huvudet. Med mer fokus på utbildning och reflektion av egen och andras säkerhet. Dessutom läggs större vikt vid planeringsfasen. Fjällsäkerhetsreglerna hjälper dig att planera och genomföra en fantastisk tur - som också är trygg.

Reglerna är hämtade från Röda Korset.

Skriv en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras.